Złote Zasady Michelin - 2

01czerwiec
2016r.

2. Kodeks drogowy nas chroni

Witaj Kierowco,

Druga Złota Zasada Michelin brzmi:

Kodeks drogowy powstał, aby nas chronić, przepisy
są po to, żeby ich przestrzegać.

Trudno sobie nawet wyobrazić korzystanie z dróg,
gdyby nie obowiązywały reguły to określające.
I trudno też się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że
ma to na celu ochronę samych kierowców.

Czy wiesz, że:

- Kodeks drogowy to nazwa potoczna. Odwołuje się
ona do ustawy Prawo o ruchu drogowym i aktów
wykonawczych do niej. Ustawa o ruchu drogowym
reguluje przepisy i zasady obowiązujące
uczestników ruchu drogowego.

- Pierwszym krajem, który wprowadził obowiązek
posiadania prawa jazdy były Prusy. Było to w 1903
roku. W Polsce pierwsze dokumenty tego typu
pojawiły się w roku 1918.

- W różnych krajach Unii Europejskiej obowiązują
niespotykane w Polsce kategorie prawa jazdy, np.
kategoria G uprawniająca do prowadzenia walca
drogowego czy kategoria S uprawniająca do
prowadzenia skutera śnieżnego.

Cumiana © 2016 | Admin

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0